Продукти

Фирмата предлага химически препарати, производство на водещи световни компании, които гарантират ефикасната борба срещу различните видове вредители. Предлаганите от нас продукти са сертифицирани и одобрени от Министерството на здравеопазването и Световната Здравна Организация. В същото време те гарантират безопасността за Вашето здраве, здравето на Вашите деца, домашни животни, растения и за околната среда.
Дезинсекция

Алфабан 0,5 л – 84,00 лв/л
Айкън 10ЦС 0,25 л – 66,00 лв/оп
Актелик димки 1 бр – 36,00 лв/л
Аква К – Отрин 1 л – 120,00 лв/л
Алфакрон 0,5 кг – 204,00 лв/л
Бандит 1 л – 96,00 лв/л
Биотек  1 л – 84,00 лв/л
Бифенакс  1 л – 240,00 лв/л
Делтабиос 1 л – 98,00 лв/л
Дифлокс 1 л – 94,00 лв/л
Ектомин 1 л – 85,70 лв/л
Истън 100 1 л – 44,20 лв/л
Коджак 1 л – 35,50 лв/л
Мастер-25МЕ/ЦС 1 л – 89,00 лв/л
Метахлор 1 л – 92,40 лв/л
Метрацид 1 л – 72,00 лв/л
Микрозин 1 л – 92,00 лв/л
Неоцидол 5 л – 72,00 лв/л
Пауър АС 1 л – 120,00 лв/л
Пенаут 1 л – 110,50 лв/л
Пенфос 1 л – 65,00 лв/л
Пермаплюс 1 л – 72,00 лв/л
Ротрин 200 ЕК 1 л – 96,00 лв/л
Сийдж 0,02 гел 0,1 кг – 54,00 лв/бр
Сийдж Синерджи 0,03 кг – 21,60 лв/бр
Синторес 1 л – 105,00 лв/л
Тенопа 30/30 СК 0,25 л – 235,48 лв/л
Фактор УЛВ 1 л – 124,80 лв/л
Фендона 50ВП 1 кг – 96,00 лв/кг
Фендона 60СК 0,5 л – 90,00 лв/л

Дератизация    

Бараки ГБ – пелети 10 кг – 9,60 лв/кг
Контрак пелети 10 кг – 16,00 лв/кг
Ланират /бромадиалон/ 1 л – 87,40 лв/л
Лепило за гризачи 1 оп – 4,80 лв/оп
Мишемор 1 кг – 7,20 лв/кг
Плъхомор 1 кг – 8,40 лв/кг
Ракумин 1 кг – 48,00 лв/кг
Родексион – паста 10 кг – 11,50 лв/кг
Сенсор – паста 3 кг – 10,25 лв/кг
Сторм 10 кг – 28,80 лв/кг
Факарат – паста 10 кг – 16,80 лв/кг
Факорат – блокчета 10 кг – 18,00 лв/кг

Дезинфекция

Клодан Д 0,5 кг – 36,00 лв/оп
Санифорт 1 кг – 48,00 лв/кг