Home Унищожаване на дървеници
Унищожаване на дървеници

Унищожаване на дървеници

 

 

Борба срещу дървениците

Известни са над 74 вида дървеници, паразитиращи по прилепи, кокошки, лястовици, гълъби и др., но само 2 вида са тясно свързани с човека и се срещат в вилищата на умерения климат. Това са тропическата дървеница. (Cimex hemipterus), която напада хора, кокошки и прилепи..д е разпространена в Стария и Новия свят, и обикновената дървеница (Cimex lectularius), паразитираща по хора, прилепи, кокошки и понякога — по едри домашни Животни и разпространена в цял свят.

 

Тялото на дървениците е овално, гръбокоремно сплеснато, което улеснява придвижването в цепнатините. Възрастните са дълги до 4 — 6 мм, червено-кафяви на цвят

дървеници

Дървениците имат. развитие с непълно превръщане — яйце, нимфи (5 стадия) и възрастно (имаго). Всички нимфални стадии и двата пола има-го се хранят с кръв в интервали от 3 до 7 дни 8 зависимост от температурата. Възрастните могат да престоят дълъг период (дори година), без да се хранят, ако температурата и влажността са подходящи. Дървениците снасят яйца, дълги 1 мм, бели на цвят. Излюпените от тях нимфи са със сламен цвят (както и имагото след метаморфоза), а след 1 ч леко потъмняват. Нимфите имат подобни ивици като на възрастните дървеници. Те търсят грапави повърхности, по които прилепват. Дървениците избягват светлината, дори и изкуствената, но когато са гладни, могат да се хранят и на дневна светлина. През деня те обикновено се крият на тъмно в пукнатини, цепнатини, гънки на спалното бельо и дюшеци, под картини, в матраци и т. н. Тези насекоми пълзят добре върху грапави повърхности, но не и по гладки (стъкло, полирани мебели, гладки метални части). Младите нимфи смучат кръв до 3 мин, а възрастните — 10 — 15 мин, като поемат 2,5 до 6 пъти повече кръв от собственото им тегло. Скоро след нахранването те отделят по-голямата част от приетата с храната вода чрез отлагането на фекални капки, които оставят черни или кафяви петна по мебелите, стените, рамките на картините и пр. По намирането на такива капки се съди за наличността на дървеници в помещенията.

Женската снася 1 до 5 яйца дневно в продълЖение на 2 мес, или около 200 яйца през живота си, които прикрепва за грапави повърхности по местата, където се крие. Излюпването на яйцата обхваща различен период 6 зависимост от температурата и храната, като при топло време те се излюпват за 6 — 10 дни. При студено време яйцата загиват. Линеенето на нимфите в следващия стадий става след кръвосмучене. При липса на храна те остават непроменени за неопределено време. Пълният цикъл на развитие при благоприятни условия обхваща период от 5 до 8 седмици. При температура под 13°С и над 37°С развитието им спира, а над 44°С те умират за по-малко от 1 час. Възрастните Живеят около 15 седмици при 27°С и около 10 седмици при 34°С.

Постелните дървеници са досадни преди всичко със своите ухапвания поради това. че вкарват в раничката слюнка, притежаваша освен противосъсирващо и дразнещо действие. Обикновено дървеницата ухапва няколко пъти, докато намери подходящо място за кръвосмучене. Усещането за ухапването обаче се появява, след като тя се е укрила в убежището си. Хората имат различна чувствителност по отношение на ухапванията п. При едни по-бързо — на ухапаното място се появява издутина с усещане за сърбеж, а при други реакцията настъпва след няколко часа.

 

ухапване от дървеници

Напоследък дървениците са рядко явление в нашия бит, но ако не се вземат навреме мерки, те могат лесно да се разпространят от едно помещение в друго, от един дом в друг, от един град в друг с вещи, мебели, дрехи, куфари и т. н.

Присъствието на дървеници в дома може да се установи по няколко начина: откриване на петна от екскретите им, намиране на яйцата им или по специфичната миризма, която има в помещения с дървеници. Тази миризма се излъчва от специални жлези със защитна и сексуална цел и е по-силна при по-голям брой на насекомите. За да се констатира присъствието им, може да се използва и електрическо фенерче, с което се осветяват местата, където те се крият, или се пъха дълга игла или тел с кука в пукнатините и цепнатините на мебелите. Може също да се повдигне единият край на леглото или друга мебел и от 15 — 30 см височина да се пусне изведнъж върху пода, който е постлан с бял чаршаф или хартия. При това тръскане дървениците падат. За откриване на дървеници се използват и отпъЖдащи вещества, като спирт, аерозоли с пиретрин или перметрин, които дразнят насекомите и те напускат местата, където се крият.

Мерките за борба срещу дървениците са резултатни само когато се про-веждат системно във всички помещения на жилището. При най-малко съмнение за наличност на дървеници или при появата макар само на една, трябва да се претърси цялото жилище.

дървеници

Хигиенните мерки са основен метод за освобождаване на помещенията и от дървеници. Изваряването, попарването с вряла вода, почистването или поставянето на дюшеците, матраците, рамките на леглата и др. при ниски температури (под 0°С) за няколко часа унищожават дървениците. Необходимо е също да се запушват пукнатините и цепнатините на стените, под первазите на прозорците, край електрическите и отоплителните проводници и да се проверяват периодично мебелите — легла, столове, маси,; зад картини, пролуки в тапети и др.

За борба срещу дървениците най-широко приложение имат инсектицид-ните препарати. Тяхната ефективност до голяма степен зависи от съче- таването им с хигиенните мерки. В много страни на света борбата срещу дървениците с химични средства е проблем, тъй като те са развили резистентност към много инсектициди (ДДТ, линдан, диелдрин и някои фосфороорганични препарати).

 

Най-ефективният метод за борба срещу дървениците включва прилагането на обработки с инсектициди с остатъчно действие. На обработка подлежат пружините на леглата, таблата, матраците, дюшеците, пукнатините и цепнатините в стените, пода и мебелите. От хлорорггничните инсектициди все още може да се използва линдан (2,8%) за опрашване. фосфороорганичните инсектициди се прилагат като контактни и фумигантни. За опръскване се препоръчват главно онези препарати, които са по-слабо токсични за хора и за животни с постоянна телесна температура и имат остатъчно действие — нуванол, малатион и др. — в количество 1 л разтвор на 25—50 м2 площ. Някои от инсектицидите се прилагат и в прахообразна форма за опрашване (нуванол и др.)

Най-добро фумигантно действие има инсектицидът дихлорфос, който дава начална ефективност, но без остатъчно действие, което налага и повторна обработка. След обработка с този препарат вратите и прозорците трябва да са затворени плътно за 1—2 ч, след което помещението се проветрява добре, преди да влязат хора. От карбаматните инсектициди препаратите Фикам 80 WP и фамид 80 WP се предпочитат при обработка на съвременни жилища, тъй като не миришат и не цапат (не се образуват петна след обработките).

Аерозолната форма за приложение на препаратите е много подходяща за борба срещу дървениците, тъй като по-добре прониква в местата на укриването им.

Най-новата група инсектициди — пиретроидите — се отличават с бърз първоначален ефект, значително остатъчно действие и ниска токсичност за хора и за животни с постоянна телесна температура. На тяхна основа са продаваните в аптечната мрежа аерозолни опаковки Пермезол (с перметрин) и Деказол (с делтаметрин). Те са подходящи за борба срещу дървениците, но прилагането им трябва да бъде съобразено с параметрите на устойчивост на дървениците, тъй като е установено, че по отношение на тях устойчивостта се изгражда бързо. В случай че обработката с инсектицид с остатъчно действие не унищожи напълно дървениците, повторно третиране се извършва не по-късно от две седмици след това. За извършване на обработките се използват ръчни или компре-сорно-въздушни пръскачки.

При провеждане на дезинсекциите срещу дървеници трябва да се вземат главно следните предпазни мерки: детските легла и кошарки да не се обработват с инсектициди с остатъчно действие; обработените дюшеци и матраци с инсектициди с остатъчно действие да бъдат напълно изсъхнали, преди да се покрият с чаршафи за употреба.